Criteria

De Winter & Summer Games faciliteren onder andere buurt(sport)- en jongerenwerkorganisaties om lokaal extra sport- en spelactiviteiten te organiseren. Denk hierbij aan alles wat er lokaal mogelijk is: van 3x3 basketbaltraining, bootcamplessen tot breakdance workshops. Hierin kan uiteraard de verbinding met de lokale sportverenigingen gemaakt worden.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, moet je kunnen voldoen aan de onderstaande criteria.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de voorwaarden kunnen worden bijgesteld als de corona-aanpak of maatregelen die opgesteld worden vanuit de overheid dit vragen. Met de Winter & Summer Games willen we op een verantwoorde manier ruimte bieden aan sport, bewegen en ontmoeten.

INSCHRIJFRONDES

Om alle organisaties de mogelijkheid te bieden een aanvraag in te dienen, werken we met verschillende inschrijfrondes.

Ronde 1: start meivakante (1 t/m 9 mei) tot uiterlijk 6 juni 2021
- Deadline indienen aanvraag: vrijdag 23 april 2021
- Deadline reactie op aanvraag: maandag 26 april 2021

Ronde 2: start periode van 7 juni t/m 9 juli 2021
- Indienen aanvraag: van 12 t/m 21 mei 2021
- Deadline reactie op aavraag: dinsdag 25 mei 2021

Ronde 3: start zomervakantie (10 juli t/m 5 september 2021)
- Indienen aanvraag: van 16 t/m 25 juni 2021
- Deadline reactie op aanvraag: 28 juni 2021

Ronde 4: start van 6 september t/m 31 oktober 2021
- Indienen aanvraag: van 10 t/m 8 september 2021
- Deadline reactie op aanvraag: 10 september 2021

Ronde 5: start van 1 november t/m 9 januari 2022
- Inschrijving is niet meer mogelijk

Ronde 6 Voorjaarsvakantie: start van 19 februari t/m 6 maart 2022*
- Inschrijving is niet meer mogelijk
- Deadline reactie op aanvraag: 4 februari 2022

*Data zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.

CRITERIA RONDE VOORJAARSVAKANTIE

 • Activiteiten voor jongeren van 13 tot 27 jaar.
 • Aanvraag betreft beweegactiviteiten door middel van sport en spel.
 • Aanvraag wordt gedaan via buurt(sport)- of jongerenorganisaties, scoutingsorganisaties, sportverenigingen en sport- en cultuuraanbieders.
 • Lokaal georganiseerd en gewaarborgd.
 • Jongeren worden (bij voorkeur) betrokken bij de organisatie van de activiteiten.
 • De activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de op dat moment en die locatie geldende coronamaatregelen.
 • De activiteiten vinden plaats in de periode tussen 19 februari en 6 maart 2022
 • De activiteiten mogen eenmalig georganiseerd worden, maar ook over meerdere dagen plaatsvinden.
 • De activiteit(en) is/zijn een aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de wijk.
 • De activiteiten worden (bij voorkeur) georganiseerd in de doelgebieden van de Krajicek Foundation (Krajicek Playgrounds), de Cruyff Foundation (Cruyff Courts), Sociaal Werk Nederland en aandachtswijken (bij voorkeur JOGG gemeenten).
 • De activiteiten zijn gratis toegankelijk voor alle jongeren in de boven gestelde leeftijd (13 tot 27). Er is geen lidmaatschap vereist. De PR/communicatie is dan ook gericht op werving van nieuwe jongeren, niet enkel de bekende achterban.
 • Er kan een financiële bijdrage worden aangevraagd van minimaal €250 en maximaal €2.000 euro incl. BTW, per locatie. Deze kan bijv. ingezet worden voor het inhuren van een professional om de activiteit te organiseren, huur van locaties, extra inzet buurtsportcoach, materialen, etc.
 • Het aangevraagde bedrag staat redelijkerwijs in verhouding met het aantal jongeren dat bereikt wordt met een minimum van 10 deelnemers per activiteit (het maximumaantal gaat in overleg, waarbij het noodzakelijk is dat de coronamaatregelen gehandhaafd kunnen worden).
 • De financiële aanvraag wordt ondersteund door een globale kostenindicatie m.b.t. hoe de bijdrage ingezet zal worden. Bij de verantwoording vragen we een gespecificeerde verantwoording van uitgaven, inclusief onderbouwing.
 • Uurtarieven voor het organiseren van de activiteiten dienen marktconform te zijn.
 • Binnen 4 weken na afloop van de activiteit(en) dient er een financiële en inhoudelijke verantwoording ingeleverd te worden. Indien deze verantwoording niet tijdig wordt ingeleverd, wordt het toegekende bedrag niet uitgekeerd.

Behalve de bovenstaande voorwaarden zou de organisatie van de Winter & Summer Games het zeer op prijs stellen als er een mogelijkheid is tot het aanleveren en delen van foto’s en video’s van de activiteit (o.a. via de diverse social mediakanalen), mits hierbij wordt voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Goedgekeurde aanvragen ontvangen hier meer informatie over.

*Criteria zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.