Over de organisaties

Van Winter Games naar Summer Games

Sociaal Werk Nederland, de Johan Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation besloten eind vorig jaar de handen ineen te slaan om jongeren een positieve impuls te geven tijdens de donkere wintermaanden door lokaal extra sport- en spelactiviteiten te faciliteren. En met succes. In de periode van half december tot en met eind februari deden ruim 55.000 jongeren mee aan 3.300 activiteiten op 921 locaties.

De Winter Games maakten duidelijk dat de behoefte aan samen sporten, bewegen en ontmoeten groot is. En daarom hebben de organisaties een dringende oproep voor verlenging gedaan. Begin maart boden enkele jongeren een petitie aan op het Binnenhof aan Tweede Kamerleden, Attje Kuiken (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD). Ook werd er een korte documentaire gepubliceerd over het belang en de impact van de Winter Games.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en de Nationale Postcode Loterij gaven gehoor aan onze oproep en dankzij hun financiële steun kunnen we door! Van Winter Games naar Summer Games, zodat we nog meer jongeren een positieve impuls kunnen geven en in beweging kunnen brengen!

Johan Cruyff Foundation

Creating space for children
De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor kinderen, overal ter wereld. Zij focussen zich daarbij op kwetsbare kinderen. Met sportprojecten voor kinderen met een beperking, de Cruyff Courts en Schoolpleinen14 geven zij deze kinderen de ruimte.

Ruimte waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren. Ruimte om het beste uit jezelf te halen.

In het kader van het adidas Breaking Barriers Project organiseert de Cruyff Foundation verschillende extra projecten voor meiden en jongen vrouwen, waaronder de Summer Games Girls Edition.

Kijk voor meer informatie op: https://www.cruyff-foundation.org.

Krajicek Foundation

Let's Play.
De Krajicek Foundation motiveert jeugd in aandachtswijken om regelmatig te bewegen en een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Want kinderen die regelmatig buiten spelen en sporten, zijn vrolijker, gezonder en ontwikkelen sneller hun talenten.

Zij zetten zich in voor een sportieve, sociale en verbonden samenleving. Samen met haar partners creëren ze letterlijk en figuurlijk ruimte zodat kinderen kunnen sporten, spelen en groeien. Op Krajicek Playgrounds ontdekken kinderen hun talenten en in de Krajicek Academy leren jongeren hun sportieve en maatschappelijke vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie op: https://krajicek.nl.

Sociaal Werk Nederland

De brancheorganisatie voor sociaal werk
Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. De ruim 450 leden zijn actief in het brede sociaal domein.

Hun missie is om het welzijn van bewoners te verbeteren en toegankelijke effectieve ondersteuning te bieden vanuit de Wmo, Wet Jeugd en Passend Onderwijs. Dat geldt op alle levensterreinen: van armoede, opgroeien en opvoeden tot ouder worden en positieve gezondheid. Sociaal werk draagt bij aan veerkracht van de bewoners én de gehele samenleving: wat kan wél, wat kan beter. Leven in plaats van overleven!

Kijk voor meer informatie op: https://www.sociaalwerknederland.nl.