Algemene voorwaarden

Context

De Summer & Winter Games zijn een initiatief van Sociaal Werk Nederland, de Johan Cruyff Foundation en Krajicek Foundation en zijn een vervolg op de succesvolle eerste Winter Games 2020 waarbij we in de periode van half december tot en met eind februari ruim 55.000 jongeren in beweging hebben gebracht. De Summer Games hebben als doel om met extra sport- en spelactiviteiten jongeren in beweging te brengen.

De Summer Games Girls Edition is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation, Krajicek Foundation en Sociaal Werk Nederland en is een vervolg op de succesvolle Winter Games 2020 en de Summer Games in 2021. Vanaf de kerstvakantie 2020 tot en met de voorjaarsvakantie 2022 kwamen er al ruim 200.000 jongeren hierdoor in beweging. De Summer Games Girls Edition heeft als doel om met extra sport- en spelactiviteiten meer meiden in beweging te brengen op de Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds.

Criteria

De aanvrager van de financiële bijdrage (hierna Aanvrager) heeft kennisgenomen van de gestelde criteria, waaronder de leeftijd van de doelgroep: 13 tot 27 jaar.

Coronamaatregelen

Lees hier enkele belangrijke aandachtspunten bij de praktische uitvoering van deze maatregelen.

Verantwoording

  • De uitbetaling van het toegekende bedrag geschiedt achteraf, na (goedkeuring van de) verantwoording
  • Het toegekende bedrag is inclusief btw.
  • Aanvrager dient uiterlijk 4 weken na afloop van de laatste activiteit die is opgenomen in de aanvraag door de aanvrager, een verantwoording in te dienen.
  • De verantwoording bestaat uit een financiële en inhoudelijke rapportage.
  • De financiële rapportage dient te bestaan uit een verantwoording van uren personeel en een overleg van facturen/bonnen. Facturen bevatten onder meer het aanvraagnummer, een BTW- en KvKnummer, bedrijfs- en bankgegevens.
  • De aanvrager is verantwoordelijk voor afdracht van de wettelijke premies. De Summer Games organisatie is niet aansprakelijkheid voor de sociale lasten en loonbelasting van de personele inzet.
  • De inhoudelijke rapportage bevat onder andere een beschrijving van de activiteit(en), aantal bereikte jongeren, uren aan beweging en een overleg van sfeerfoto’s (volgens richtlijnen AVG).


Projectteam Summer & Winter Games 2022